نام کالا ابعاد رول یا ورق
کرافت اکراین زرد  و نخودی 38 گرم 70 الی 100 سانت
کرافت سوئدی 40 گرم نخودی 70 الی 100 سانت
کرافت اندونزی 35 گرم زرد و نخودی 70 الی 100 سانت
کرافت هندی یاش 38 گرم زرد 70 الی 100 سانت
کرافت نازک هندی سنگال 40گرم 100*70
کرافت هندی سشا 38 گرم 100*70
کرافت اکراینی و سوئدی ورق و اندونزی و هندی  100*70
گرماژ 30 الی 40 گرم در عرض های مختلف در بخش کشاورزی و پزشکی و تولید پوشاک و سردخانه و مواد غذایی و ...
مورد استفاده قرار می گیرد.