کاغذ تحریر
که عمده این کاغذ از کشورهای خاور دور و روسیه وارد می شود و بخشی هم در داخل کشورمان تولید میگردد.
بیشترین استفاده این کاغذ در چاپخانه صورت  می گیرد.
کاغذ تحریر مصارف گوناگونی از قبیل مجله و کتاب و دفتر سازی و غیره ...مورد استفاده قرار می گیرد .
کاغذ تحریر از خمیر پالپ 50 الی80  درصد تولید میشود که البته در صد آن بستگی به سفارش دهنده تولید دارد.
این کاغذ از گرماژ 20 الی 120 گرم در ابعاد و عرض های مختلف 50 الی 240 سانتی متر به بازار عرضه می گردد که هر کدام از این موارد کاربرد های خود
را دارا می باشند.
سطح کاغذ تحریر مناسب برای نوشتن با خودکار است. به طور کلی کاغذهای تحریر را با دقت بیش­تری تولید می­کنند. بنابراین قیمت آن نیز نسبت به کاغذ چاپ گران­تر است.
کاغذ رنگی به رنگ سفید و یا در رنگ های مختلف ساختهمی­شود و ممکن است دارای خط و نقش معینی باشد. کیفیت و رنگ کاغذ تحریر بستگی به نوع کاغذ خمیر دارد.نام کالا

ابعاد رول یا ورق  (سانتی متر)

تحریر بندی
55-الی 80 گرم

100×70
60×90

تحریر 55 گرم رول

60 الی 120 سانت

تحریر 60 گرم رول

60 الی 120 سانت

تحریر 65 گرم رول

60 الی 120 سانت

تحریر 70 گرم رول

60 الی 120 سانت