کاغذ مومی جهت مصارف شیرینی پزی و شکلات سازی و مواد غذایی دیگر که چربی را بخود جذب میکند.
از گرماژ 22 الی 40 گرم بصورت رول و شیت (بند)در عرضهای مختلف و ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
این کاغذ از کشور های چین و روسیه و هند بیشتر بازار ایران بخود جذب کرده است.

رنگ این کاغذ سفید شیری بوده به طوری که دو طرف آن براق می باشد.


نام کالا ابعاد رول یا ورق
مومی (روغنی)چینی 33 گرم 100*70
مومی (روغنی)چینی 24 الی 40 گرم 100*70
مومی (روغنی)روسی 33 الی40 گرم 100*70
مومی (روغنی) هندی 35 گرم 100*70
مومی (روغنی)اندونزی 40 گرم 40بندی 100*70
مومی (روغنی)روسی30 الی 40 گرم رول 70 الی 100 سانت
مومی (روغنی)هندی30 الی 40 گرم رول 70 الی 100 سانت
مومی (روغنی)چینی30 الی 40 گرم رول 70 الی 100 سانت