نام کالا ابعاد رول یا ورق 
پوستی ا . د . پ 25 گرم Cm75
پوستی ا . د . پ 33 گرم Cm70
پوستی 33 گرم هندی 100*70
پوستی ورق 100*70
پوستی 40 گرم روسی  100 cm
 
رنگ این کاغذ سفید شیری می باشد و  دو طرف کاغذ  مات می باشد. و جهت طراحی یا نقشه کشی ، بسته بندی پوشاک ، بسته بندی صنعتی ، سردخانه یا میوه مورد استفاده قرار میگیرد.
از ویژگی های این کاغذ نسبتا شفاف بودن و طراحی بوسیله مداد بر روی آن راحت می باشد.