خدمات چاپ فلکسو پاکت :(طرح رگباری)
درحال حاضر این خدمات به صورت تک رنگ  یا دو رنگ  ارائه می گردد.
در حال حاضر قادر به ارائه چاپ فلکسو به صورت رگباری می باشیم
مزیت طرح رگباری کاهش زمان طراحی و ساخت و هزینه و ضایعات تولید می باشد
رنگهای موجود :  زرد
قرمز سرمه ای - سبز سیاه
نوع مرکب : پایه آب بدون بو
این چاپ قابل اجرا بصورت کامل در تمام وجه های پاکت ( پشت و رو و بقل پاکت) می باشد

حداقل سفارش هر سایز جهت چاپ فلکسو 200 کیلو می باشد

فایل طراحی شده باید توسط نرم افزار COREL , به سبک vector bitmap
سیاه و سفید ایجاد شده باشد

طراحی کلیشه بعهده مشتری می باشد 
هزینه ساخت کلیشه بعهده مشتری می باشد
تحویل حداکثرده روز کاری پس از تسویههزینه هر کیلو چاپ تک رنگ 5000 تومان
هزینه هر کیلو چاپ دورنگ 10000 تومان